ПРИЕМ за 5-ти клас ВЪНШНИ УЧЕНИЦИ

null

ВЪНШЕН ПРИЕМ за 5.клас за учебната 2023/2024 г. за обучение по програмата на Дружество „Луис Карол” след завършен четвърти клас.

Дружество „Луис Карол” обявява прием нa 4 групи ученици за извънкласно чуждоезиково обучение на деца в ПЕТИ клас през учебната 2023/2024 г. в училищата партньори.

✅Подаване на заявление за ПЕТИ клас в срок от 01. 06. 2023 г. до 15. 06. 2023 г. в ЦЕНТРАЛНИЯ офис на Дружеството с адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1- Покрит пазар), бул. „А. Сахаров“ № 11, комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37 от 09:00 часа до 17:30 часа.

ЕЛЕКТРОННО заявление ТУК след 31. 05. 2023 г.

✅Явяване на изпит за покриване на сертификатно ниво А2  FLYERS на *10. 06. 2023 г. или *16. 06. 2022 г.;

Място на провеждане: Академия “Луис Карол” с адрес: Младост 1, ул. “Методи Андонов” № 6;

✅Сключване на договор: Подалите заявление и явили се на изпит или представили сертификат от Университета Кеймбридж за ниво А2  FLYERS, е необходимо в срок от 26. 06. 2023 г. до 30. 06. 2023 г. да сключат договор за обучение от учебната 2023/2024 г. в централния офис;

 ✅При подписване на договор за обучение на новоприет ученик се заплаща:

     ✔ такса записване в размер на 400 лв., представляваща двустранна гаранция за страните;

      ✔комплектът учебници за учебната 2023/2024 г. с приблизителна цена 120 лв.;

📌 Часовете по английски език ще се провеждат ежедневно по един астрономически час, след приключване на редовните часове по програмата на училищата партньори на Дружеството.

📌 Годишна такса – Английски език за учебната 2023/2024 г. – 2400 лв. или  10 вноски по 240 лв.

* Допълнителни курсове

✅ математика

✅ Курс МАТ – подготовка по учебния материал – 4 дни в седмицата по 1 учебен час. (от 15.09.23 г. до 31.05.2024 г.)
✅ Курс МАТ – ранна подготовка за НВО и запълване на пропуски – 1 ден в седмицата 3 учебни часа. (от 15.09.23 г. до 31.05.24 г.)

✅ български език и литература

✅ Курс БЕЛ – подготовка по учебния материал – 4 дни в седмицата по 1 учебен час.(от 15.09.23 г. до 31.05.2024 г.)
✅ Курс БЕЛ – ранна подготовка за НВО и запълване на пропуски – 1 ден в седмицата 3 учебни часа. (от 15.09.23 г. до 31.05.24 г.)

📌 Часовете по МАТ и БЕЛ  се провеждат в Академия “ Луис Карол“

📕 Повече за целите, програмата и очакваните резултати от обучението от 5. до 7. клас можете да прочетете на luiskarol.com в раздел – Чуждоезиково обучение в училища партньори

📘 Повече за целите, програмата и очакваните резултати от обучението по БЕЛ и  МАТ от 5. до 7. клас  можете да прочетете на luiskarol.com в раздел ДРУГИ ДЕЙНОСТИ.

*За учениците на 55. СУ “П. Каравелов” се предлага само чуждоезиково обучение във времевия диапазон между 13:30 до 15:30 часа. Графикът се съобразява със сутрешната програма на учениците, след започване на учебната година.

✅ Организирането на изпита и регистрацията на учениците се поема от екипа на Дружеството.

✅ Цена на Британския съвет за явяване на изпит, ниво А2  FLYERS – 159 лв.

✅ Децата, регистрирани от Дружество „Луис Карол”, ползват отстъпка от  5% от цената на изпита.

          ❗Срокът за записване на ученика за явяване на изпит и внасяне на пълната такса за него е: от 20. 03. 2023 до 20. 04. 2023. в централния офис.

       ❗При заплащането на таксата е необходимо да впишете следните данни в таблицата, която ще Ви бъде предоставена:

✅ име на детето на български език и еквивалента му на латиница;

✅ дата на раждане на детето;

✅ датата, на която предпочитате детето да се яви на изпит – 10. 06. или 16. 06 .2023 г.

      ❗Моля, имайте предвид, че не гарантираме възможността за смяна на посочената от Вас дата за явяване на изпит!

     📌 Таксата, която плащат родителите, включва: 

✅провеждането на изпита от екипа на Британския съвет за България;

✅проверката и оценяването на теста от Университета Кеймбридж в Англия;

✅сертификат

Екипът на „Луис Карол“